info@bieneelectronics.com


V35-Link
CISCO, EICON, RAD, NORTEL.
Cable UTP, FTP, SFTP, Connectors
D-SUB, TELCO, SCSI.

 

iPowerWeb

 

 


Tālvadība un monitorēšana.DEENENLVRU

GSM/SMS/GPRS modulis BieneRemote tālvadībai
un monitorēšanai no mobilā tālruņa, GSM modema

BieneRemote16GM | BieneRemote160GM | BieneRemoteGATE
BieneRemote128GM | BieneRemoteMETEO | BieneRemote1280GM

Modulis BieneRemote paredzēts no attāluma vadāmu automātikas, signalizācijas, monitoringa iekārtu izstrādāšanai. Demo | Examples | Application | Connections.

BieneRemote izvēle

BR16GM / BR160GM/ BR160SM modifications

BR16GM/BR160GM
S
2A
4A
DAC
GATE
2SMT
GPS
2CNT
-V
-
  
 
Outputs
6/4
3/4
3/4
6
3/4
3/4
3/4
3
-
1
Analog output (only BR16GM with adapter)
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Digital inputs
6
4
6
6
6
4
4
4
6
2
Counter inputs
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
Temperature inputs
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
Analog inputs
-
2
4
-
-
-
-
-
-
Cell phone numbers
3 (N)
3
2
3
(N)
3
3
2
3
5
Abonent numbers
3
3
2
3
250
3
3
2
3
>>
Call to phone
(optional)
(opt.)
(opt.)
-
-
-
-
-
yes
GPS function
-
-
-
-
-
-
yes
-
(opt.)
-
PSTN interface
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yes
Very low consumption
-
-
-
-
-
-
-
-
Yes
-
 
 
BR160SM/#
S
2A
4A
-
GATE
SMT
-
-
-V
#
  
BR16GM
 
 
 
 
BR160GM
-
 
 
 
BR160SM
-
-
 
 
 

BR128GM / BR128xGM modifications

 
BR128GM
BR128xGM
BR1280GM
 
-4A
-Pt1000
/4A
-SHT
-CNT
-WS
-Pt1000
/4A
-4A
-
-MB
-x
  
  
Digital outputs
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
Digital inputs
7
7
7
4
4
6
6
12 (10)
12 (10)
12 (10)
Counter inputs
-
-
-
6 (up/dn
0-999)
-
-
-
-
-
optional
Temperature
-
4
with adapter #Pt1000
1
1
yes
4
-
1 (3)
Compatibel temper.sensor
-
Pt1000
(Pt100)
SHT11
SMT
-
Pt1000
(Pt100)
-
Smartec SMT160-30
Analog inputs
4
4
3+1
-
2
4
4
8
8
8
Compatibel with
0/5V,
0/10C,0/20mA
with adapter
0/5V
-
0/5V
(0/10C,
0/20mA
with adapter)
0/10C,0/20mA
0/5V,0/10V,0/20mA
Analog data format
0-99%
-
0-99%
0-99%
0-99,9%
Relative humidity
-
-
0-99%
(SHT11)
-
-
-
-
SHT11
(optional)
-
-
Numbers for alarm SMS
3+4
3+4
3+4
3+4
3+4
3+4
3+4
3+4
3+4
3+4
GPRS/FTP datalogger
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
File type
csv
csv
csv
csv
text
csv
csv
csv
csv
csv
Internal control
yes
yes
yes
yes
-
yes
yes
yes
yes
yes
Modbus via SMS
-
-
-
-
-
-
-
-
yes*
optional
Serial interface
RS232
RS232
RS232
RS232,RS485
Meteo data
-
-
-
-
from ULTIMETER
-
-
-
-
optional
GPS function
-
-
-
-
-
-
-
-
-
optional
  
 

Tālvadība un monitorēšana

 • Hidrometeoloģiskā stacija
 • Radio un televīzijas tornis
 • Elektrostacijas
 • Naftas vadi
 • Ûdenstornis
 • Automobili
 • Mājas

Jums ir iespējams saņemt SMS paziņojumu, kad objektā kaut kas atgadījies - nostrādājis attiecīgais ieejas devējs. Jums ir iespējams arī noraidīt SMS paziņojumu dažādu iekārtu vadīšanai no attāluma (kondicionētāja, apkures iekārtas utt.). BieneRemote dod iespēju saņemt informāciju par neapkalpojamu iekārtu stāvokli un vadīt tās no attāluma.

Izmantojot mūsu moduli Jūs varat izveidot sistēmu dažādu objektu stāvokļa monitorēšanai no attāluma, apkārtējās vides stāvokļa analīzes sistēmu, apkopojot informāciju no devējiem. BieneRemote iespējams izmantot ne tikai rūpniecisko iekārtu, bet arī savrupmāju (mājas automātikas vadības iekārta), biroju, veikalu, kiosku, garāžu, noliktavas telpu un citu objektu bezvadu tālvadībā un monitorēšanā. Piemēram, atrodoties tālu no mājām, Jūs varat ieslēgt savā mājā apkures sistēmu, jūs varat sekot savas automašīnas stāvoklim, kas atrodas attālā garāžā vai autostāvvietā. Stāvoklis tiks noraidīts SMS paziņojuma veidā (piemēram, "atvērtas durvis").

Pielietošana

 • Objektu tālvadībā
 • Apsardzes signalizācijas sistēmās
 • Mājas apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas tālvadības iekārtās
 • Neapkalpojamu iekārtu monitorēšanā
 • Automašīnu signalizācijā


Tālāk attīstot BieneRemote - paredzēts pielietojums sistēmās ar personālo datoru. Var izmantot vairākus blokus monitorēšanas un signalizācijas sistēmu izveidošanai. Monitorēšanas sistēma - tā nodrošina informācijas savākšanu no tāliem objektiem (līdz simtiem kilometru) izmantojot bezvadu sakarus un informācijas noraidīšanu uz personālo datoru. Ieslēdzot personālo datoru, iegūtā informācija tiek apstrādāta un attēlota monitora ekrānā visērtākajā veidā. Bez tam, informācija pēc uzdotiem noteiktiem laika intervāliem var atjaunoties. Kontroles sistēmās uz personālā datora monitora ekrāna iespējams atspoguļot visu kontrolējamo objektu stāvokli. Ciparu vai analogo parametru pārraide uz centrālo datoru no tāliem vai grūti pieejamiem objektiem, mērījumu rezultātu apstrāde un rezultējošās informācijas atspoguļošana uz datora monitora ekrāna vai interneta lapā.
Pielietojums - informācijas apkopošana un apstrāde visdažādākajās nozarēs - meteoinformācijas, informācijas par cauruļvadu stāvokli dažādos iecirkņos, informācijas par apkārtējās vides stāvokli iegūšanai.
Home | GSM coverage | Distributors | Feedback | ContactLatvijas Reitingi on-line.lv rating system


Hosted by iPowerWeb
iPowerWeb